Błogosławiona Maria Angela Truszkowska założyła Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (felicjanki) w roku 1855.

Staramy się realizować nasze zadanie, odpowiadając życiem kontemplacyjno-czynnym na wymagania Boga, skierowane do nas w znakach czasu. Kształcimy i wychowujemy młodzież, prowadząc ją poprzez etapy ludzkiej i chrześcijańskiej formacji (katecheza, przedszkola, zakłady, szkoły). Świadome godności człowieka a szczególnie daru złożonego w cierpieniu, opiekujemy się ludźmi starszymi i chorymi.

Obecna nazwa naszego domu to Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Kołłątaja 7, 31-502 Kraków.

Przyjmujemy do nas kobiety wymagające całodobowej opieki na choroby takie jak miażdżyca uogólniona, Alzheimera, otępienie starcze, po zawałach mózgu, stwardnienie rozsiane, reumatyzm, choroby wieku starczego.

Przyjmowane są osoby należące do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Rys historyczny


Program Bezpieczny Dom

REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO - Zarządzenie Nr 118/2020/DEF Prezesa NFZ z dn. 3 sierpnia 2020 r.

REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO - Zarządzenie Nr 85/2021/DEF Prezesa NFZ z dn. 6 maja 2021 r.


PODZIĘKOWANIE dla FUNDACJI BIEDRONKI 
   
Strona główna